4 ข้อควรคำนึง ศัลยกรรมสวยงามอย่างปลอดภัย

4 ข้อควรคำนึง ศัลยกรรมสวยงามอย่างปลอดภัย

อะไรเอ่ย ทำวันนี้สวยวันนี้ ทำพรุ่งนี้สวยพรุ่งนี้ ทำแล้วก็สวยทุกวัน คำตอบ ก็ศัลยกรรมไง

เมื่อพูดถึงการศัลยกรรมในสมัยนี้ เป็นเรื่องที่โลกเปิดกว้าง เปิดเผย เพราะทำแล้วเปลี่ยนชีวิต ทำแล้วดีขึ้น ทำแล้วมั่นใจขึ้น แต่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้จะดีขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่อเราได้ทำศัลยกรรมที่สวยงามอย่างปลอดภัย การทำศัลกรรมให้สวยงามอย่างปลอดภัยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง