ประวัติอ.นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

อาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุห์โรจน์ ผ่านประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งมีมากกว่า 10,000 ราย ตลอด 15 ปีที่อาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ สั่งสมประสบการณ์มา จนมีความเชี่ยวชาญ อย่างมากทางด้าน เสริมจมูก เสริมหน้าอก และผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนสรีระต่างๆ โดยทุกๆขั้นตอนในการทำอาจารย์ทนงศักดิ์ ใช้ใจทำเพื่อให้ท่านได้สวยที่สุด ดั่งสโลแกนของเรา “ถ้าจะสวย ต้องสวยที่สุด”

ประวัติและการศึกษา

ปี2541 ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราขพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี2548 ได้รับวุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราขพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2550 ได้รับวุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราขพยาบาล

ปี2550  ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา ศัลยกรรมความงามกะโหลกศรีษะและใบหน้า จาก โรงพยาบาลฉังกัง ไทเป ไต้หวัน

ปี 2551  ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขา ศัลยกรรมความงาม จาก ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งแลนดิ้ง เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์, โนวาสโกเทีย, สหรัฐอเมริกา

ปี 2551   ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง สาขากุมารศัลยกรรม โรงพยาบาลเด็กไอ ดับเบิลยู เค, ฮาลิแฟ็กซ์, แคนาดา

ปี 2555   ได้รับ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่งสาขาศัลยกรรมจมูกและใบหน้า จาก โรงพยาบาล เจ ดับเบิลยู กรุงโซล เกาหลีใต้

ปี2555     ได้รับ ประกาศนียบัตรผู้แทนอย่างเป็นทางการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้ จาก สมาคมการศึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลีใต้ กรุงโซล เกาหลีใต้

ปี 2557 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทน สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งสากล
ปี 2557 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเอเซียตะวันออก
ปี 2560 ได้รับประกาศนียบัตรผู้แทนสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน
2541-2544 แพทย์เวชทั่วไปประจำกาณ์อยู่ที่จังหวัดพังงา
2544-2545 ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเกาะยาวน้อย
2545-2548 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2548-2550 แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มี.ค.-เม.ย. 2550 ฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่ง สาขาศัลยกรรมความงามกะโหลกศรีษะ และใบหน้า โรงพยาบาลฉันกัง, ไทเป ไต้หวัน
2553-2555  ปฏิบิติงานศัลยกรรมตกแต่งประจำที่คลินิกกมล
2555-ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำ Asia Clinic
2555-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

อาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *