การผ่าตัดตกแต่งกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ให้มีขนาดเล็กลงในปัจจุบันมีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นจึงทำให้ความเสี่ยงทั้งด้านการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก (การดมยาสลบ) นั้นลดลงมาก
 กาผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม. เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างของกระดูกใบหน้าที่ใหญ่โดยเฉพาะกระดูกกราม บางท่านอาจมีปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของใบหน้าจากที่มีกระดูกกรามที่ใหญ่ บางคนต้องการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม เพื่อให้น่าดูเรียวขึ้น และเป็นที่ดึงดูดของเพศตรงกันข้าม
 ในอดีตการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและมีอันตรายมากเนื่องจากว่าอย่างไรมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะมีการผ่าตัดโดยใช้แผลข้างนอกเป็นหลักซึ่งอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นที่มองเห็นได้ชัดและมีผลแทรกซ้อนมาก แต่ในปัจจุบันมีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นและมีอุปกรณ์การผ่าตัดที่ดีขึ้นและผลการผ่าตัดผลแทรกซ้อนน้อยลงมากโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกรามโดยมีแผลอยู่ข้างในปาก และจะไม่มีรอยแผลเป็นด้านนอกให้เห็นด้วย
  อย่างไรก็ตามการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ต้องมีปัจจัยดังต่อไปนี้ถึงจะมีความปลอดภัยและมีผลแทรกซ้อนที่น้อยมากหรือไม่มีเลยและได้ผลลัพธ์รูปทรงใบหน้าดูงดงามยิ่งขึ้น และได้ผลตามที่หวัง
 1) ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการผ่าตัดตกแต่งกระดูกกราม เนื่องจากว่าการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ไม่ใช่ศัลยแพทย์ทั่วไปหรือศัลยแพทย์ตกแต่งทั่วไปจะทำได้ จะต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านนี้โดยเฉพาะโดยตรง ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและระดับนานาชาติรวมโดย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผ่าตัดแต่ผลลัพธ์ออกมาได้ดี ซึ่งทางโรงพยาบาลเอเซีย มีอาจารย์นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์และมีการเรียนรู้และความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะ
2) วิสัญญีแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดมยาสลบ การผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม เป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นจึงต้องมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลเรื่องการดมยาสลบขณะการทำการผ่าตัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องทางการแพทย์ การที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลเรื่องการตบยาสลบในการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม นั้น นอกจากผิดกฎหมายแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลเอเซียมีอาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ เป็นวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในการผ่าตัดและในการดมยาสบ
3) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกกรามที่ได้มาตรฐานสากลปัจจุบันเป็นอัตโนมัติแล้วทั้งสิ้น ในอดีตการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเครื่องมือการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม เป็นระบบอัตโนมัติและทันสมัยมากขึ้นจนทำให้ผลของการผ่าตัดออกมาได้ดีและได้สรุปทรงของใบหน้าตามต้องการและนอกจากนี้ยังลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้อีกด้วยซึ่งโรงพยาบาลเอเซียเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือในการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้ซึ่งทำให้การผ่าตัดได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
4) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งทำให้การจ่ายยาสลบกับคนไข้นั้นสม่ำเสมอและลดผลข้างเคียงได้ การผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม การผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเครื่องดมยาสลบที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานสากลซึ่งจะทำให้การจ่ายยาสลบกับคนไข้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอมีออกซิเจนอยู่เพียงพอตลอดเวลาซึ่งทำให้ปราศจากผลแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด
5) การผ่าตัดต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลโลก JCI เพื่อให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและต้องมีห้องพักฟื้นค้างคืนได้ตามกฏหมาย การผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ไม่สามารถทำการผ่าตัดในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับมาตรฐานสากลได้อย่างจากว่าการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม ความซับซ้อนและหลังผ่าตัดจะต้องนอนพักในโรงพยาบาลซึ่งในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับมาตรฐานสากลไม่ได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนได้ดังนั้นการผ่าตัดในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับมาตรฐานสากลนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังจะมีผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดได้สูงมาก
6) ต้องมีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของการผ่าตัดและการให้ยาทั้งหมดซึ่งเป็นมาตราฐานของการผ่าตัดใหญ่เนื่องจากว่าทางอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจจะประเมินพื้นฐานทั่วไปของร่างกายเช่นระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบหัวใจซึ่งล้วนมีผลต่อความปลอดภัยของคนไข้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ในระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดก็ต้องดูแลระบบร่างกายและหลอดเลือดเช่นเดียวกัน ดังนั้นการมีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจเป็นมาตรฐานขั้นสูงและมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อลดผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดได้ดีอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลเอเซียมีอาจารย์นายแพทย์ ฉัตรชัย จิรอดิศัย เป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจประจำโรงพยาบาลซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุด
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผ่าตัดกระดูกกราม ตัดกราม กรอกราม เป็นการผ่าตัดใหญ่มีความซับซ้อนในการผ่าตัดต้องมีทีมแพทย์ที่ครบถ้วนและต้องทำการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกเท่านั้นจึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาทีเป็นไปตามความต้องการและปราศจากผลแทรกซ้อนของการผ่าตัด
สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการผ่าตัด ตัดกราม กรอกราม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *