asia_%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99_%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5

การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบนเพื่อให้มีตาสองชั้นจากไม่มีชั้นนั้นมีหลายเทคนิค โดยคำนึงถึงรูปตา ความต้องการของคนไข้ และอายุของคนไข้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ตกแต่งก็จะมีส่วนในการเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดรวมถึงขนาดบาดแผลของการลงมีด
แต่หากกล่าวโดยทั่วไปอาจแบ่งเทคนิคการผ่าตัดทำตาสองชั้นในคนไข้ตาชั้นเดียวใหญ่ใหญ่สามเทคนิค
1) เทคนิคการเจาะรูที่เปลือกตาบนและเย็บชั้นตาใหม่ ซึ่งอาจทำการเลาะไขมันในตาออกหรือไม่ก็ได้ อาจมีทางเทคนิคที่เจาะจำนวนรวมหนึ่งถึงสามรูเพื่อกำหนดชั้นตาที่เหมาะสม การเลือกเทคนิคนี้มักทำในคนไข้อายุน้อย ไขมันตาน้อย มีการหย่อนคล้อยของรูปตาน้อย ตลอดจนไม่มีภาวะผิดปกติอื่นของเปลือกตารวมด้วยเช่นภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
2) เทคนิคการกรีดตาเล็กขนาดของบาดแผลประมาณ 4 ถึง 8 มิลลิเมตรเพื่อทำการผ่าตัดและเย็บฉันตาใหม่โดยการรับไขมันสามารถทำได้ดีกว่าการเจาะรูมากและมักเย็บยึดชั้นตาใหม่เพียงหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้ได้ตาสองชั้นออกมาสวยงาม การเลือกเทคนิคนี้มักทำในคนไข้อายุ 18 ถึง 30 ปีมีไขมันในตาค่อนข้างมากมีภาวะหย่อนคล้อยของรูปตาน้อยตลอดจนไม่มีภาวะผิดปกติอื่นของเปลือกตารวมด้วยเช่นภาวะกามเนื้อตาอ่อนแรง
3) เทคนิคการกรีดตามาตรฐาน เป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีการลงมีดยาวตลอดตั้งแต่หัวตาถึงหางตาจึงทำให้ช่องทางผ่าตัดมีขนาดใหญ่สามารถเห็นรูปส่งของเนื้อเยื่อเปลือกตาได้ทั่วถึง จึงสามารถแก้ไขความผิดปกติได้ทุกรูปแบบของเปลือกตา อีกทั้งสามารถตกแต่งตัดล็อกไขมันในตาได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถเติมหรือจัดเก็บไขมันในเบ้าตาได้โดยทั่วไปการกำหนดฉันตายจะใช้วิธีการเย็บหนึ่งถึงสามจุดอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งเนื้อเยี่ยเปลือกตาและหนังตาที่หย่อนคล้อยได้อีกด้วย ทำให้ได้รูปตาสองชั้นที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อเปลือกตาอ่อนแรงก็จะสามารถแก้ไขได้โดยการตบแต่งกล้ามเนื้อเพิ่มเติมได้ เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีประโยชน์มากโดยมากเลือกเทคนิคนี้เมื่อคนไข้มีอายุมากขึ้นมีความหย่อนคล้ายของเปลือกตามาก มีไขมันในตามาก ตลอดจนมีความผิดปกติของเปลือกตาร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเทคนิคต่างๆที่ประยุกต์เพิ่มมากขึ้นจากเทคนิคพื้นฐานดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ต้องการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบนเพื่อให้มีตาสองชั้นที่สวยงามจึงควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์ความชำนาญในการผ่าตัดตกแต่งทำตาสองชั้นและควรทำในโรงพยาบาลที่ได้รับ รองมาตรฐานความปลอดภัยเช่น JCI จึงจะทำให้ทันขายกังวลและมั่นใจในการเข้ารับการผ่าตัดทำตาสองชั้นใดเป็นอย่างดี

ถ้าตาชั้นเดียวแบบหมวยๆทำตา2ชั้นแบบกรีดหรือแบบเจาะอันไหนดีกว่ากันค่ะ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *