ในปัจจุบันนี้จะบอกว่าการเสริมจมูกหรือว่าการศัลยกรรมใบหน้าด้วยวิธีอื่นๆนั้น เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาในปัจจุบันเพราะ การเสริมจมูก เสริมดั้ง เป็นทางเลือกที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนใบหน้าให้ดูดียิ่งขึ้น และหากจะพูดถึงเรื่องการศัลยกรรมแล้วล่ะก็ เราคนไทยก็คงจะนึกถึงการเสริมจมูกมากก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทำเป็นอันดับหนึ่งในการทำศัลยกรรมพลาสติก
    การผ่าตัดเสริมจมูกมีกี่วิธี
ในปัจจุบันการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งจมูก (แต่งปลายหยดน้ำ) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลเอเซีย จึงขอเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดเสริมจมูกดังนี้ จมูกเป็นอวัยวะที่มีส่วนประกอบของเนื้อเยื่อหลายประเภท เช่น กระดูกจมูก กระดูกอ่อนจมูก กล้ามเนื้อจมูก ไขมันจมูก เนื้อเยื่อปลายจมูกและผิวหนังบริเวณจมูก ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกจึงมีการใช้วิธีการในการผ่าตัดหลายวิธีด้วยกัน โดยแบ่งได้ดังนี้
  1) การผ่าตัดเสริมโดยใช้วิธีปลูกถ่ายเนื้อเยื้อของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ไขมัน ผิวหนัง เนื้อเยื้ออ่อน กระดูกอ่อนหลังหู โดยเนื้อเยื้อเหล่านี้มีการเข้ากันได้เฉพาะตน ดังนั้นเนื้อเยื้อเหล่านี้ จึงไม่สามารถใช้กับบุคคลอื่นได้ นอกจากตัวผู้รับการผ่าตัดเท่านั้
 2) การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยวัสดุทางการแพทย์ เช่น ซิลิโคน (Silicone) , กอร์เท็กซ์ (Gore -Tex)  ภายหลังการผ่าตัดด้วย ซิลิโคน (Silicone)  จะมีการสร้างพังผืดหุ้มรอบเสมอ
 3) การผ่าตัดเสริมจมูกแบบผสมผสาน คือ มีการใช้เนื้อเยื้อของตนเองและการใช้วัสดุทางการแพทย์ ผสมผสานในการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของคนไข้ โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรทำในกรณีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
   การเรียนรู้ก่อนการเสริมจมูก เสริมดั้ง ต้องทำอย่างไรบ้าง
ก่อนทำการเสริมจมูก เสริมดั้ง ท่านทั้งหลายควรจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนทำการเสริมจมูก เสริมดั้ง เสมอเนื่องจากว่าข้อมูลในปัจจุบันมีเป็นอย่างมากบางข้อมูลถูกต้องบางข้อมูลไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ท่านทั้งหลายอาจมีความสับสนในการผ่าตัดเสริมจมูก เสริมดั้ง บางครั้งดูที่ราคา บางครั้งดูที่การโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการเสริมจมูก เสริมดั้ง และได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดี และบางท่านอาจเกิดผลแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ดังนั้นการทำการผ่าตัดเสริมจมูก เสริมดั้ง จะต้องดูปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงและ ต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งระดับนานาชาติและเป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งระดับนานาชาติและสมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ ถึงจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเสริมจมูก เสริมดั้ง และได้รูปทรงเป็นที่น่าพอใจและผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดจะน้อยมากๆ

https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand

http://www.isaps.org/find-a-surgeon/profile/3438/

http://www.plasticsurgery.or.th/lst_name.php?parm1=ท

2) การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดหรือการดมยาสลบซึ่งท่านจะได้รับคำแนะนำจากวิสัญญีแพทย์ บางท่าน ระหว่างการเสริมจมูก  เสริมดั้ง อาจจะมีความหวาดกลัวในการผ่าตัดดังนั้นการมีวิสัญญีแพทย์จะช่วยให้ท่านลดความหวาดกลัวการผ่าตัดเสริมจมูก และเสริมดั้งได้ โดยทางวิสัญญีแพทย์จะให้ระงับความรู้สึกโดยมาตรฐานการระงับความรู้สึกต้องทำภายใต้การระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและลดโอกาสการเกิดการขาดอากาศหายใจทั้งขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้มาก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องทางการแพทย์การให้ยาระงับความรู้สึกหรือยานอนหลับโดยไม่มีวิสัญญีแพทย์จะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากและกฎหมายร่วมด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลเอเซียมีอาจารย์นายแพทย์ วที นาคะเกศ เป็นวิสัญญีแพทย์ที่คอยดูแลการระงับความรู้สึกในระหว่างการผ่าตัดซึ่งทำให้การผ่าตัดออกมาเป็นที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน

3) มีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจเป็นคนตรวจประเมินก่อนการผ่าตัดทุกครั้งและดูแลเรื่องการให้ยาทั้งหมดซึ่งทางอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการประเมินคนไข้ก่อนการผ่าตัด ในบางกรณีบางท่านอาจมีโรคประจำตัวอยู่ เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหรือโรคเลือดเป็นต้น บางท่านมีการแพ้ยาบางชนิดเช่นยาฆ่าเชื้อ ยาแก้อักเสบดังนั้นการผ่าตัดจึงต้องมีอายุรแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจคอยประเมินคนไข้ก่อนการผ่าตัดอยู่เสมอเพื่อซักประวัติและตรวจร่างกายคนไข้โรคประจำตัวของคนไข้และจะมีการปรับยาหรือให้คำแนะนำก่อนการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ซึ่งทางโรงพยาบาลเอเซียมี อาจารย์นายแพทย์ ฉัตรชัย จิรอดิศัย เป็นอายุรแพทย์หัวใจคอยดูแลเรื่องโรคประจำตัวและการให้ยาและดูแลเรื่องการแพ้ยาของคนไข้ โดยเฉพาะ

4)  ต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้นและต้องทำในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับโลกJCI และโรงพยาบาลต้องได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนได้เท่านั้นจึงจะปลอดภัยได้มาตรฐาน  เนื่องจากการผ่าตัดในโรงพยาบาลจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยประสาทจากเชื้อและปลอดภัยมากกว่าการทำในคลินิกหรือทำในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อหรือผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดได้มาก

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผ่าตัดเสริมจมูก เสริมดั้ง นั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยโดยทันที ดังนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นก่อนการผ่าตัดเสริมจมูก เสริมดั้ง ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยของการผ่าตัด ลดผลแทรกซ้อนของการผ่าตัด และได้ผลลัพธ์ออกมา ตามที่ต้องการ

ข้อควรรู้ก่อนทำการผ่าตัดเสริมจมูก เสริมดั้ง ทำดั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *