การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตา เพื่อให้มีตาสองชั้นและหัวตาและหางตามีความคมชัดและดูลูกตากว้างขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นเป็นลำดับจึงมีคนไข้มาปรึกษาเพื่อทำการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตา โดยการผ่าตัดจะต้องคำนึงถึงรูปตา หนังตาและหัวมุมของตาทั้งสองข้าง ความต้องการของคนไข้ และอายุของคนไข้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ตกแต่งก็จะมีส่วนในการเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดรวมถึงขนาดบาดแผลของการลงมีด
 การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตา จะใช้ เทคนิคการกรีดตามาตรฐาน เป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีการลงมีดยาวตลอดตั้งแต่หัวตาถึงหางตาจึงทำให้ช่องทางผ่าตัดมีขนาดใหญ่สามารถเห็นรูปส่งของเนื้อเยื่อเปลือกตาได้ทั่วถึง และเปิดหัวตาและหางตาในเวลาเดียวกันจึงสามารถแก้ไขความผิดปกติได้ทุกรูปแบบของเปลือกตา อีกทั้งสามารถตกแต่งตัดเลาะไขมันในตาได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถเติมหรือทำให้ได้รูปตาสองชั้นที่สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่งกล้ามเนื้อของตาในเวลาเดียวกันจ่ายด้วย เทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีประโยชน์มากโดยมากเลือกเทคนิคนี้เมื่อคนไข้มีอายุมากขึ้นมีความหย่อนคล้ายของเปลือกตามาก มีไขมันในตามาก ตลอดจนมีความผิดปกติของเปลือกตาร่วมด้วย
 ในปัจจุบันมีเทคนิคต่างๆที่ประยุกต์เพิ่มมากขึ้นจากเทคนิคพื้นฐานดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ต้องการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตาเพื่อให้มีตาสองชั้นที่สวยงามจึงควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์ความชำนาญในการผ่าตัดตกแต่งทำตาสองชั้น https://find.plasticsurgery.org/?q=Thailand
และควรทำในโรงพยาบาลที่ได้รับ รองมาตรฐานความปลอดภัยเช่น JCI http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand
 จึงจะทำให้ท่านได้ผลบัพธ์ออกมาที่สวยไร้ความกังวลและปลอดภัยในการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตาเป็นอย่างดี
การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา และหางตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *